Kdaj gre za kršitev blagovne znamke?

V svetu podjetništva kar mrgoli atraktivnih logotipov, preostalihsimbolov, besednih zvez ipd., s katerimi se podjetja želijo uspešno prezentirati na trgu. Zato je treba pri uporabi logotipa usmeriti pozornost na to, da ne pride do kršitve blagovne znamke. Za kršitev blagovne znamke gre, ko je neksimbol blagovne znamke (vključno z logotipom, etiketo, nalepko, brošuroitd.)uporabljenne da bi s tem soglašal lastnik pravice, ki izvira iz registracije blagovne znamke.Kršitev blagovne znamke jesleherni neupravičen poseg v pravice, ki izvirajo iz registrirane blagovne znamke.

Podjetniku so v primeru kršitve blagovne znamkena voljo predvsem civilnopravni ukrepi.Kazenski pregon je namreč v pristojnosti policije in državnega tožilstva, upravne ukrepepa izvajata Finančna uprava in Tržni inšpektorat. S tožbo zaradi kršitve pravic, se lahko sproži več različnih tožbenih zahtevkov, med katerimi so prepoved kršitve, odstranitev predmetov kršitve iz gospodarstva, uničenje predmetov kršitve, povrnitev škode itd. Možnosti je torej veliko.

Varstvo inovacij s patenti

Dobre inovacije imajo vsekakor neprecenljiv pomen, saj lahko podjetnikom prinašajo vrtoglave zaslužke, hkrati pa s prenašanjem znanja v družbo omogočajo razvoj tistega tehničnega področja, na katerega se omenjena inovacija nanaša.Inovacije torej pospešujejo napredek posameznika, podjetja in družbe nasploh.

Kot že omenjeno, so inovacije zelo pomembne, zato je potrebno paziti, da ne pride do kakšnih zlorab.V ta namen jih je vredno dobro zaščititi. Mnoga podjetja svoje inovacije zavarujejo s patenti.

Podjetja se zaščite inovacij s patenti največkrat poslužujejo, ko gre za fizično blago. Inovacije patenti vsekakor dobro zaščitijo, zato nikakor ne gre odlašati z odločitvijo o tovrstni zaščiti.